Phòng Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

23/05/2022

  • Đáp ứng tính đa dạng trong hoạt động đào tạo của Trường.
  • Linh hoạt trong việc đáp ứng với tình trạng gia tăng quy mô đào tạo hàng năm.
  • Luôn cải tiến quy trình làm việc.

Xem thêm >>

 

Top